Let op: deze webshop staat in testmodus en/of onderhoudsmodus.

Winkelwagen
Winkelwagen

    Er staan geen artikelen in het winkelwagentje

Garantie & retouren

GARANTIE
Wij staan er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien dit niet het geval is, neem contact met ons op.

RETOURNEREN
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor (waardevermindering) kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jouw aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.

Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van je herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@schoolwebwinkel.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen. Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

RETOURADRES
Statutaire naam school
Straat Huisnummer
Postcode Plaats

TERUGBETALING
In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de producten hebben ontvangen of je hebt aangetoond de producten te hebben geretourneerd. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending.

UITZONDERINGEN HERROEPINGSRECHT
Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die:

  • op maat voor u gemaakt zijn;
  • om gezondheid en/of hygiëneredenen verzegeld verzonden zijn en waarvan de verzegeling door u is verwijderd;
  • data, beeld en geluidsdragers die verzegeld verzonden zijn en waarvan de verzegeling door u is verwijderd;
  • producten die kunnen bederven binnen de herroepingstermijn.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)


Aan naam/adres: Statutaire naam school, Straat Huisnummer, Postcode Plaats, info@schoolwebwinkel.nl

Ik/Wij* deel/delen(*) je hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen: .................................................................................................................................... herroep/herroepen*

Besteld op(*) / Ontvangen op(*): .......................................................................

Naam/Namen consument(en): ..........................................................................

Adres consument(en): .......................................................................................

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): ...............................................................................................

Datum: ...............................................................................................................


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is